Kekemelik Forum

Orjinalini görmek için tıklayınız: K E K E M E L İ K kavramını nasıl açıyoruz?
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
resimresim
Yukarıdaki resimden esinlenerek Türkçe 'kekemelik' kavramını şöyle açtım:

K onuşmam farklı da olsa
E leştirilecek bir durum yok
K elimeye takılırsam bile
E r geç kendim söyleyebilirim
M uhtemelen sen nasıl davranacağını bilmiyorsun
E rkeksen bana sor! 
L ütfen sabırlı ol
İ yilik yapacaksan
K esme sözümü!
Kimmiş bana "Kendini ifade edemez" diyen?
Elinden geldiğince, kekemeliğini gizleyen
Kötü düşüncelerdir, kekemeliği besleyen
Eminim çok fazladır, bu gerçeği bilmeyen.
Mukayese etmeli, enine boyuna düşünmeli
Eski olumsuz düşünceler, artık terkedilmeli
Lafını esirgememeli, ne varsa söylemeli
İsterse saatler sürsün, özgürce kekelemeli
Kekelememek isteyen, bunu dert etmemeli.