Kekemelik Forum

Tam Versiyon: Dil ile İlişkili Beyin Alanındaki Düşük Kan Akımına Bağlı Kekemelik
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Dil ile İlişkili Beyin Alanındaki Düşük Kan Akımına Bağlı Kekemelik


Broca nedir: Fransız cerrah Broca'nın 1864 yılında sol şakaklarımızın yakınında tespit ettiği beynin iki küçük bölümünden biri Broca Alanı’dır. Bu bölge dilin konuşma fonksiyonundan, konuşma sırasında cümlelerin gramer yapılarından sorumludur. Beynin alın (frontal) kısmının korteksinin arka tarafında bulunur. Kelimelerin ve kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu bölgeye, Wernicke alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler aktarılır. İşte Broca alanı bu düşüncelerin kelimelere dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır.

Eğer Broca alanı tahrip olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna karar verir, ancak kelimeleri seçemez, manalı konuşma yapamaz ve anlamsız sesler çıkarır. Buna motor afazi veya Broca afazisi denmektedir.

Broca alanından gönderilen sinyaller aracılığıyla gırtlak, dudaklar, ağız, solunum sistemi ve konuşmada rol alan bütün diğer yardımcı kaslar çalıştırılarak düzgün konuşma ortaya çıkarılabilmektedir.


---
Birkaç Amerikan üniversitesinden bilim adamları, çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma ve kekemelikten sorumlu olan kan alanlarının kan akışının yoğunluğu arasında bir bağlantı kurmuşlardır.
[Resim: CHLA-Peterson.jpg]
Beyin frontal lobunda yer alan Broca bölgesi ifade konuşmalarında kilit rol oynar. Mavi bölgeler çocuklarda ve yetişkinlerde akıcı sağlıklı katılımcılarla karşılaştırıldığında kekemelikteki kan akışının azaldığı alanları temsil eder. Kırmızı alanlar nispeten daha yüksek kan akışını temsil eder.
Serebral dominans görüşüne göre kekemelik iki hemisfer arasındaki yarışmanın bir belirtisidir (Fleet ve Heilman 1985, Paul 1996). Nöropatofizyolojik olarak sol temporal ve frontal bölgede kanlanmanın azaldığı(özellikle konuşmanın motor merkezinde) asimetrik kan akımı olduğuna dair araştırmalar vardır(Pool ve ark. 1991, Forster ve Webster 2001).


Kekemelikten muzdarip bir kişi, aynı sesi, heceli veya tek heceli kelimeyi tekrar tekrar tekrarlamak zorunda kalırken, aynı zamanda bir sonraki kelimeyi söyleyemez. Kekemelik genellikle erken çocukluk döneminde görülür. Yaşla birlikte insanlar daha az ve daha çok kekeme eğilimindedir.


Hangi beyin nöronlarının kekemelikten sorumlu olduğunu belirlemek için, bilim adamları kekemelik hastalarında ve sağlıklı insanlarda beyne giden kanın yoğunluğunu ölçtüler. Serebral kan akışının yoğunluğu, beynin çalışmasını incelemek için çok uygundur, çünkü nöronların aktivitesi doğrudan beyin hücrelerine oksijen ve besin beslemesine bağlıdır.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ( fMRI ) kullanarak, bilim adamları kekemelikten muzdarip 26 yetişkin ve 36 sağlıklı yetişkin inceledi. Araştırmacılar, işaretlenmiş arteriyel spinlerin sağlık teknolojisi için güvenli bir şekilde kullandılar, burada ilgilenilen bir organın kanının bir parçası olarak su, MR sinyalinin yoğunluğunu azaltıyor. Bu alanın resimleri mıknatıslanmaya bağlı olarak daha fazla ya da daha az yoğun ve kontrast hale gelir. Teknoloji, beynin kan akışını kontrast madde kullanmadan keşfetmenizi sağlar.

FMRI kullanılarak elde edilen verilere dayanarak, bilim adamları kekemelikten muzdarip bir insanın beyninin istatistiksel bir parametrik haritasını ve sağlıklı bir kişinin beyninin bir haritasını çıkardılar. Bilim adamları, bu kartları karşılaştırarak, kekemelikten muzdarip yetişkinlerin üst ön cürufta ve Brock'un merkezindesözcüklerin duyurulmasından sorumlu bölgesel beyin kan akışını azalttığını buldular.
Aynı zamanda, beyin kan akışının yoğunluğunun kekemelik şiddetiyle ters orantılı olduğu ortaya çıktı. Kekemeliğiniz ne kadar sert olursa Broca merkezine o kadar az kan akar.Çalışmayı bir grup çocuk üzerinde tekrarladıktan sonra, sonuçlar değişmedi.


Kaliforniyalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, Broca'nın merkezinin sözcük arama, sözdizimsel işleme ve sözcüklerin eklemlenmesinde yer aldığına dair daha eski bir hipotezi doğrulayan belgesel kanıtlar sağladı. Belki de yeni veriler çocuklarda ve yetişkinlerde kekemelik olayını daha etkili biçimde tedavi edecek bir teknik geliştirmeye yardımcı olacaktır.Beyin için kan akışını nasıl arttırırsınız?
Piracetam içerikli ilaçlar(Nootropic) ya da bazı besinlerle bunu sağlayabilirsiniz ya da Glisirin ile(2-aminoasit)deneyebilirsiniz.

Kısaca Broca'nın kan akışını arttırmak konuşma bozukluğu için etkili olacağıdır.Yalnız yavaş konuşma  yardımcı olsada Broca merkezinin bizim vokal aparatımız üzerinde az kontrol etmesi ters etkiye neden olması.Bizim yavaş konuşmaya alışamamızı engelleyen sağ hemisfer baskısından dolayıdır.
Takıntı(okb)gibi psikolojik sorunun brocadaki kan akışını azaltması da konuşma sorununa neden olabileceğidir.

Gelişimsel kekemelikte Broca bölgesinde azaltılmış perfüzyon (araştırma)

Amaç
Gelişimsel kekemelik ile çocuklarda ve yetişkinlerde istirahat serebral kan akışını incelemek.

Yöntemler
Kekemelik ve 36 sağlıklı, akıcı kontrol ile 26 katılımcıda, manyetik rezonans görüntüleme verilerini işaretleyen pulslu arteriyel spin elde ettik. Yaş, cinsiyet ve IQ için kovaryans yaparken, tanısal gruplar arasında voksel olarak perfüzyon değerlerini karşılaştırdık ve kekemelik grubunda kekemelik şiddeti ile kekemelik şiddetiyle ve her iki grupta da motor hızı ölçümleriyle korelasyonları değerlendirdik.

Sonuçlar
Kekemelik grubunda istirahatte alt bölgesel Serebral Kan Akışı (rCBF) iki taraflı Broca bölgesindeki sağlıklı kontroller ve superior frontal gyrus ile karşılaştırıldı. Broca'nın alanındaki rCBF değerleri bilateral olarak, kekemelik şiddetiyle ters orantılıydı ve posterior dil dilin diğer kısımlarına yayıldı. Kekemelik çekirdeğinde serebellar çekirdeklerde ve pariyetal kortekste rCBF'nin sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında arttığını bulduk. Bulgular, sadece çocuk analizlerinde ve eşlik eden hastalıkları olan veya ilaç alan katılımcıları hariç tutarken değişmedi.
Sonuçlar
Takıntı yapan kişilerde Broca bölgesinde rCBF azalır. Daha şiddetli kekemelik, kontrol değerlerine göre rCBF'deki altta yatan varsayılan özellik azalmasına katkı sağlayan, rCBF'de Broca bölgesine daha da fazla azalma ile ilişkilidir. Ayrıca, posterior dil döngüsünde rCBF'de daha fazla anormallik, daha ciddi semptomlarla ilişkilidir; bu, dil döngüsü boyunca yaygın bir patofizyolojinin kekemelik şiddetine katkıda bulunabileceğini göstermektedir

Diğer:
Beyin Kan Akışını Artırmanın 21 Kanıtlanmış Yolu

Kuşkusuz, sağlıklı kan akışı, optimal beyin fonksiyonu ve zihinsel sağlık için kesinlikle gereklidir.


Beyin kan akışı veya beyin kan akışı, belirli bir süre boyunca beyninize ulaşan kan beslemesini ifade eder. 


Beyniniz, her kalp atışının sağladığı kan miktarının neredeyse% 20'sine ihtiyaç duyar.


Sabit bir kan akışı , beyine oksijen , glikoz ve besinleri getirir ve karbondioksit, laktik asit ve diğer metabolik atık ürünlerini beyinden uzaklaştırır .  


Ancak beyne kan akışı engellendiğinde bilişsel problemler ortaya çıkabilir.


Zayıf beyin kan akışı ve dolaşım, aşağıdakileri içeren bir dizi beyin ve zihinsel hastalıkla bağlantılıdır :

Bilişsel işlev bozukluğu ve beyin sisi 
Kronik yorgunluk sendromu
Demans
Parkinson Hastalığı 
Alzheimer hastalığı 
Depresyon 
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) 
Anksiyete 
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 
Panik bozukluğu 
Agorafobi 
Travmatik beyin hasarı 
Lyme hastalığı 


“ Beyine kan akışını artırmak, Alzheimer'ı önlemek veya tedavi etmek için etkili bir terapötik yaklaşım olabilir. ”- Dr. Robert Vassar


Fakir beyin kan akışının önemli nedenleri şöyledir anormal kan basıncı, dolaşım yetersizliği dahil düşük tiroid , enfeksiyonlar ve stres 

1. Egzersiz 
Egzersiz, beyin kan akışını ve dolaşımını arttırmanın en iyi ve en erişilebilir yollarından biridir. 
Araştırmalar, orta dereceli egzersizin beyine kan akışını% 15'e kadar arttırdığını göstermektedir 
Ve beyninize kan akışını artırmak için yoğun bir şekilde çalışmanıza gerek yok. 
Sadece haftada üç veya dört kez tempolu bir tempoda 30 dakika yürümek, beyninize daha fazla kan ve oksijen almak ve faydaları elde etmek için yeterlidir. 
Aslında, ayağın yürürken yerdeki etkisi, atardamarlardan basınç dalgaları gönderir ve bu da beyine daha fazla kan ve oksijen gönderir 

“ Egzersizin yaşlı erişkinlerde beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteren birçok çalışma var, ancak beynin neden geliştiğini tam olarak bilmiyoruz. Çalışmamız beyine kan akışında bir iyileşmeye bağlı olabileceğini gösteriyor. ”

- Dr. Rong Zhang


Egzersizin bilişsel gerileme ve demansa karşı koruduğu , nörojenezi desteklediği , beyin hasarını tersine çevirdiği ve miyelinin yenilenmesini desteklediği gösterilmiştir .
Bu yüzden şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok beyin sağlığı uzmanı tarafından egzersiz önerilmektedir ve çoğu zaman optimal beyin sağlığı için bir numaralı tavsiyedir.
Benim her zamanki tavsiyem, zevk aldığınız bir spor veya egzersiz rutini bulmak, böylece sürekli ona bağlı kalacaksınız.

2. Soğuk Pozlama 
Kendinizi soğuğa maruz bırakmak, beyninize daha fazla kan akmasını sağlamanıza da yardımcı olabilir. 
Araştırmalar, bir dakika boyunca elinizi buz suyuna koymanın beyne giden kan akış hızını önemli ölçüde artırabileceğini göstermektedir (6-8). 

Araştırmacılar aynı zamanda, dik yatırma sırasında cildi soğutmanın beyine giden kan akış hızını koruduğunu da bulmuşlardır 
Hayvan çalışmaları ayrıca soğuk maruz kalmanın serebral kan akışını önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir  
Her gün soğuk bir duş alıyorum ve sık sık beynimdeki kan akışını ve dolaşımımı artırmak için kışın minimal giysilerle dışarı çıkıyorum. 
Bunu hemen yapmak zorunda değilsin.
Bir sonraki duşunuzu en az 30 saniye soğuk suyla bitirerek başlayabilirsiniz. 
Nasıl hissettiğinizi görün ve daha sonra daha uzun süre çalışın. 
Biraz acı verici olabilir, ama alışırsınız ve faydalı etkileri buna değer.
Kendinizi rahatlatmanın bir başka yolu da yüzünüzü, elinizi veya ayağınızı buzlu suya sokmaktır.
Soğuk maruz kalma ayrıca vagus sinirini uyarır ve endokannabinoid sistemini destekler . 

3.Güneş ışığı

Araştırmalar ayrıca ışığın beyin kan akışını ve dolaşımını uyardığını gösteriyor.
Pozitron emisyon teknolojisi (PET), beynin belirli alanlarına kan akışını ölçer.
Bir çalışmada, araştırmacılar mevsimsel afektif bozukluğu (SAD) olan hastalarda ışık terapisinden önce ve sonra beyin kan akışını izlemek için PET taramalarını kullandılar . 
Işık tedavisinden önce , taramalar hastaların beynin “yürütme” kısmı olan beyin korteksine kan akışını azalttığını gösteriyor.
Ancak birkaç gün süren ışık tedavisinden sonra, beynin bu kısmı aydınlanmaya başlayarak daha fazla aktivite ve kan akışının arttığını gösterir 
Ve bu sadece depresyonda olan bireylerde olmaz.
Başka bir çalışma, 10 dakika ışığa maruz kalmanın sağlıklı insanlarda beyin kan akışını artırabildiğini buldu 
Işık tedavisi , erken dönem bebeklerde beyin kan akışını bile artırır (
Beyin sağlığımı desteklemek için ilkbahar ve yaz aylarında her gün kişisel olarak güneş ışığı alıyorum. Her gün beyine kan akışını arttırmamın basit bir yolu.
Araştırmacılar aynı zamanda D vitamini düzeyleri ile beyin kan akımı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır 
Bu yüzden bu D Vitamini lambasını kış aylarında yeterli güneş olmadığı zamanlarda kullanırım.

4. Ginkgo Biloba
Ginkgo Biloba , binlerce yıldır bir dizi sağlık sorununu tedavi etmek için kullanılmış bir bitkidir.
Bugün, dünyanın en popüler bitkisel takviyelerinden biridir. 
Doktorlar bile Almanya'da reçete!
En sık beyin sağlığını iyileştirmek için kullanılır.
Araştırmacılar bilişsel işlevi artırdığını , hem sağlıklı hem de sağlıksız bireylerde hafızayı ve dikkati geliştirdiğini bulmuşlardır . Demans ve Alzheimer hastalığı riskini bile azaltır 
Beyinde kan akışını önemli ölçüde artırarak ve beyindeki kan dolaşımını artırarak bu olumlu etkilere sahiptir.

5.Düşük Seviyeli Lazer Terapisi (LLLT)
Düşük seviye lazer tedavisi  (LLLT) veya fotobiyomodülasyon beyin işlevini desteklemek için kırmızı ve kızılötesi ışık kullanan bir tedavi yöntemidir.
Tedavi, düşük güçlü lazerleri veya kırmızı ve kızılötesi ışık yayan ışık yayan diyotları (LED'ler) içeriyordu.
Bu kırmızı ve kızılötesi ışık beyne uygulanır ve beyin hücrelerini uyararak daha iyi işlev görmelerine yardımcı olur.
Doktorların çoğu LLLT hakkında habersiz ; ama her doktor değil. 


Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nde ders veren bir doktor olan Dr. Norman Doidge, LLLT’nin The Brain's Way of Healing’in kitabındaki etkilerini anlatıyor .
LLLT'nin beyne yardımcı olabilmesinin bir yolu beyin kan akışını ve dolaşımını artırmaktır. 
Bir çalışma, alına yakın kızılötesi ışığın uygulanmasının, ön bölgesel serebral kan akışını artırarak yan etki olmadan depresyon ve anksiyete tedavisine yardımcı olabileceğini buldu 
Başka bir çalışma, sağlıklı yaşlı kadınlarda beyin kanı akışında düzelme olduğunu göstermiştir 
Hayvan araştırmaları ayrıca ışığın beyin kan dolaşımını lokal olarak artırmak için kullanılabileceğini buldu 
Daha önce burada düşük seviye lazer tedavisi konusundaki deneyimim hakkında yazmıştım .
Kullandığım Platin LED Biyo-450 (Combo Kırmızı / NIR) ve alnımda doğrudan kırmızı ve kızılötesi ışık tutmak. Beyine giden kan akışını hızlı ve doğal bir şekilde arttırmamın basit bir yolu. Bu cihazı  kendiniz satın almaya ve denemeye karar verirseniz , OPTIMAL kupon kodunu% 5 indirim için kullanabilirsiniz.
Ayrıca 810 nm yakın kızılötesi ışığa sahip intranazal bir cihaz olan Vielight 810'u kullanıyorum . Bu cihazı kendiniz satın almaya ve denemeye karar verirseniz , JORDANFALLIS kupon kodunu% 10 indirim için kullanabilirsiniz.
LLLT ayrıca tiroid fonksiyonunu ve mitokondri fonksiyonunu destekleyebilir ve beyin sisine yardımcı olabilir .

6.  Vinpocetin
Vinpocetin , Periwinkle bitkisinden bir bileşiktir. 
Avrupa'da yaygın olarak bilişsel gerileme , hafıza bozuklukları, inme iyileşmesi ve epilepsi tedavisinde kullanılır .
Araştırmacılar hem sağlıklı insanlarda hem de inme mağdurlarında beyin kan akışını artırdığını buldu.
Beyin kan akışındaki artış, beyin oksijen seviyelerinin artmasına  ve enerji üretimine, beyin iltihabının azalmasına ve reaksiyon süresinin iyileşmesine neden olur 
Ben aldı bu vinposetindir ek beyne giden kan akışını arttırmak ve benim kurtarma hızlandırmak için benim son sarsıntının ardından. 
7. Meditasyon
Meditasyon en sevdiğim rahatlama tekniğidir ve beyindeki kan akışının artmasıyla bağlantılıdır.
Bir çalışmada, hafızası sorunu olan 14 kişi, 8 haftalık basit bir meditasyon programını takip etti ve araştırmacılar, prefrontal kortekse kan akışında önemli bir artış buldular  
Eğitimden sonra mantıksal hafıza ve sözel akıcılık da iyileşmiştir 
Başka bir çalışma, sadece beş günlük meditasyonun (her gün 30 dakika) beyin kan akışını önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir 
Kullandığım Muse kafa bandı meditasyon. Meditasyon yaparken size gerçek zamanlı geri bildirim verir. Bu şekilde, ne kadar iyi meditasyon yaptığını biliyorsun. Meditasyon yapmayı çok daha zevkli kılıyor.

8.  Resveratrol
Resveratrol yararlı bir antioksidan ve antienflamatuvar bir bileşiktir.
Birçok insan üzüm, kırmızı şarap, ahududu ve bitter çikolatada bulunduğunu bilir .

Resveratrol'ün nörodejeneratif hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Ve araştırmacılar nedenini anlamaya başladı.
Resveratrol , BDNF'yi artırabilir, kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü geri kazanmaya yardımcıolabilirve mitokondrinizi destekleyebilir .
Ancak beyninize daha fazla kan ve oksijen akışı sağlamanıza yardımcı olabilir. 
Bir çalışmada, 250 veya 500 miligram resveratrol aldıktan sonra , çalışma katılımcıları beyin kan akışında doza bağlı bir artış yaşamıştır 
Sadece 75 mg'ın bile beyin dolaşımını ve bilişini arttırdığı gösterilmiştir 
Ve sadece bu yıl yayınlanan yeni bir çalışmada kronik resveratrol takviyesinin menopoz sonrası kadınlarda beyin kan dolaşımını arttırdığı, biliş ve ruh hallerini geliştirdiği tespit edildi 
Attığım bu resveratrol takviyesi Beynimin uzun vadeli sağlığını desteklemek için. Beyinde kan akışını doğal olarak arttırdığını bilmek güzel. Burada ya da burada aldığım resveratrol'ü alabilirsiniz . 


9.  Bitter Çikolata
Çoğu insan çikolatayı sever ve beyniniz de onu sever. 
Bitter çikolata , kan akışını iyileştirdiği bilinen kakao içerir. 
En sevdiğim yiyeceklerden biri. 
Araştırmalar, kakao çekirdeğinde bulunan flavonoidlerin yedikten sonra iki ila üç saat boyunca beynin önemli bölgelerine kan akışını artırdığını gösteriyor. Bu da bilişsel performansta ve genel uyanıklıkta bir iyileşmeye yol açmaktadır 

“ Kakao flavanoller gibi bazı gıda bileşenleri, yaşlı erişkinler arasında veya yorgunluk veya uykudan mahrum kalma gibi bilişsel olarak bozulmuş olabilecek durumlarda beyin kan akışını arttırmada ve beyin işlevini artırmada faydalı olabilir. ”
- Dr. Ian A. Macdonald, İngiltere'deki Nottingham Tıp Fakültesi Üniversitesi'nden PhD.


Bir çalışma, flavanolca zengin kakaonun sağlıklı yaşlı kişilerde beyin kanı akış hızını önemli ölçüde artırdığını ortaya koymuştur  
Başka bir çalışma, 30 gün boyunca günde iki bardak sıcak çikolata içmenin beyine kan akışının artması ve daha iyi hafıza ile bağlantılı olduğunu göstermiştir 
Bitter çikolata ayrıca BDNF'yi arttırırve kortizolü azaltır.
En az yüzde 70 kakao olan bir tür bitter çikolata seçmek önemlidir.

10.  Omega-3 Yağ Asitleri
Omega-3 yağ asitleri beyin için en yüksek kalite yağlardır.
Bunlar zorunludur, yani vücudunuz onları yaratamaz ve onları yiyecek veya takviyelerden almak zorundasınız.
Daha fazla omega-3 almanızı sağlamak, beyninizi ve sinir sisteminizi desteklemek için yapabileceğiniz en önemli eylemlerden biridir. 
Birçok çalışmada beyin iltihabını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir; artırmak bellek , ruh hali ve biliş; ve hafif bilişsel bozulma, demans ve Alzheimer hastalığına karşı korunma .
Fakat aynı zamanda doğal olarak beyin kan akışını ve dolaşımını arttırırlar. 
Araştırmalar yüksek omega-3 düzeylerinin yüksek bölgesel serebral kan akımı ile anlamlı şekilde korele olduğunu göstermektedir 

“ Bu çok önemli bir araştırma çünkü düşük omega-3 yağ asidi seviyeleri ile düşük beyin kanı akışı arasında öğrenme, hafıza, depresyon ve demans için önemli bölgelere korelasyon gösterdiğini gösteriyor. ”

Daniel G. Amen, MD, Amen Clinics


Bir çalışmada, omega-3 takviyesinin , plasebo ile karşılaştırıldığında, beyin kan akışını önemli ölçüde arttırdığı bulundu . 
Omega-3 yağ asitleri bulunan soğuk su balıkları , örneğin somon, siyah morina, sablefish, sardunya ve ringa balığı gibi.
Ne yazık ki, çoğu insan bu yiyeceklerden yeterince tüketmez.
Bu yüzden krill yağı ile takviye düşünülmelidir. Krill yağı, kan-beyin bariyerini kolayca geçen özel bir balık yağı türüdür. Tonlarca balık yağı takviyesi denedim ve hepsine krill yağı tavsiye ediyorum.
Bu krill yağı takviyesini alıyorum . Almayı bıraktığımda biraz depresyonda hissediyorum. Aslında farkı fark ettim.

11. Akupunktur
Akupunktur, beyin kan akışını ve dolaşımını arttırdığı gösterilen alternatif bir tedavi yöntemidir.
Randomize kontrollü bir çalışmada, inme sonrası 17 hasta 20 dakika boyunca akupunktur veya sahte akupunktur yaptı.
Araştırmacılar, akupunktur tedavisi sırasında ve sonrasında beynin her iki yarım küresine kan akış hızının önemli ölçüde arttığını bulmuşlardır 
Araştırmalar ayrıca akupunkturun hayvanlarda serebral kan akışını ve dolaşımını önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiştir  
Gerçekten iğnelerin kulağa takıldığı kulak akupunktur hayranıyım. 
Tecrübelerime göre kulak akupunkturu normal akupunkturdan daha etkilidir. Neden olduğundan emin değilim. Kulak akupunkturundan şahsen daha fazla fayda gördüm. 
Bölgenizde kulak akupunkturu sağlayan bir akupunktur uzmanı bulmaya çalışmanızı tavsiye ederim. 
Kulak akupunkturu antidepresanları ilk kez tartıştığımda bana gerçekten yardımcı oldu . Şaşırmıştım.
Her randevunun sonunda uygulayıcım bu küçük siyah tohumları  kulağımın üzerine sabitlerdi. 
Ayrıca evde bu akupunktur matını yatmadan önce rahatlamak için kullanıyorum.
Akupunktur ayrıca vagus siniri uyarır . 

12. Sakız 
Araştırmalar çiğnemenin beyin kan akışını arttırdığını ortaya koymaktadır 
Sonuç olarak çiğneme, çalışma ve mekansal hafıza da dahil olmak üzere bilişsel performansı ve beyin işlevini geliştirebilir ve bilişsel bir görev sırasında uyarılma ve uyanıklık seviyesini arttırır (45). 
Eğer sakız çiğnemek, bu gibi aspartam içermeyen olduğundan emin olun bu bir .
Sakız da kortizolü azaltır . 

13.  Asetil-L-Karnitin (ALCAR) 
Asetil-L-karnitin (ALCAR) , amino asit karnitinin asetillenmiş bir şeklidir. 
Beyindeki asetilkolin seviyelerini artırarak nörolojik düşüşün tersine yardım ettiği bilinmektedir .
Beyin hücrelerini desteklediği ve uyanıklığı artırdığı için genellikle her yaştan insan tarafından bir beyin güçlendirici olarak kullanılır. 
Ayrıca, mitokondriyal fonksiyonu destekleyerek kronik yorgunluğun hafifletilmesinde ve ruh halinin iyileştirilmesinde çok etkili olduğu gösterilmiştir .
Tüm bunları yaptığını düşünürsek, araştırmacıların felç geçiren insanlarda beyin kan akışını artırabileceğini bulmaları şaşırtıcı değildir 
Şahsen ALCAR'ın zihinsel enerjimi geliştirdiğini ve bilişsel işlevimi geliştirdiğini tespit ediyorum.
ALCAR, Optimal Brain ekine dahil edilmiştir . 

14. Nitratlar
Nitratlar hem toprakta hem de bitkilerde bulunan doğal olarak oluşan bileşiklerdir.
Pancar, kereviz, lahana, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalarda yüksek düzeyde nitrat bulunur.
Araştırmalar nitrat bakımından zengin bir diyetin beynin ön lobuna kan akışını artırabileceğini, bilişsel işlevi geliştirdiğini ve bilişsel düşüşe karşı koruyabildiğini göstermektedir  
Pancar suyu özellikle zengin bir nitrat kaynağıdır ve yapılan çalışmalar kan damarlarını genişletmeye ve beyine oksijen ve kan akışını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir . 
Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma, pancar suyunun beyin kan akışını artırarak bilişsel performansı artırabileceğini bile buldu 

“ Pancar suyunun kan basıncını düşürdüğünü gösteren birçok yüksek profilli çalışma yapıldı, ancak pancar suyunun da beyne perfüzyon veya kan akışını arttırdığını göstermek istedik. Beyinde siz yaşlandıkça zayıf bir şekilde perfüze olmuş alanlar var ve bunun demans ve zayıf bilişle ilişkili olduğuna inanılıyor. ”

- Dr. Daniel Kim-Shapiro, Doktora


Tadı çok beğenmiyorum, ama çoğu zaman bilişsel olarak zorlu görevler sırasında pancar suyu içiyorum . 
İşte iyi bir organik pancar suyu . 

15. daha az kahve içmek (veya theanine almak )
Kahve genellikle beyin sağlığı için mükemmeldir. Çok sağlıklı olduğunu ve bunamaya karşı koruyucu olabileceğini gösteren birçok araştırma var.
Bununla birlikte, çalışmalar ayrıca, beyninize ve beyninize daha fazla kan akmasını istiyorsanız, kafeinden kaçınmaktan veya sınırlamaktan daha iyi olduğunuzu göstermektedir . 


Araştırmacılar, kafeinin çalışma ve dozaja bağlı olarak beyin kan akışını% 20 ila 30 oranında azalttığını bulmuşlardır 
İyi haberse, amino asit theanine almanın kafeinin beyin kan akışını olumsuz etkileyebileceğidir. 
Bu yüzden sabah kahvemle birlikte bu theanine ekini alıyorum . 
Ayrıca beyin kan akışını ve dolaşımını normalleştirmek için bazen kahve içmekten de mola veriyorum. 
Rhodiola bitkisinin alınması kafeini bırakmayı çok daha kolaylaştırabilir çünkü yoksunluk semptomlarını azaltmaya yardımcı olur .
Son olarak, kahve içmek yerine bütün kahve meyvesini de tamamlamayı deneyebilirsiniz .
Kahve çekirdeği genellikle kavurma için kahve meyvesinden ayrılır. Bu olduğunda, çevresindeki kahve meyvesi atılır. 
Bu bir problem çünkü kahve meyvesi kahve çekirdeklerinde bulunmayan birçok sağlıklı bileşik içeriyor.
Aslında, bilim adamları kahve meyve konsantresinin yutulmasının beyin fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığını keşfetmişlerdir . 
Bu yüzden Optimal Brain'e dahil edildi .

16.  Pirasetam
Pirasetam “nootropic” tir , yani bilişi arttıran bir tamamlayıcıdır.
Beyin fonksiyonlarında hafif bir artış sağlar ve bilişsel bozulmayı tedavi etmek için Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da düzenli olarak kullanılır. 
Bir meta-analiz, pirasetamın bilişsel bir düşüş durumunda insanlar tarafından desteklendiğinde genel bilişi geliştirdiğini ortaya koymuştur 
Araştırmalar ayrıca insanlarda ve hayvanlarda beyin kan akışını artırabileceğini gösteriyor  
İşte iyi bir pirasetam takviyesi . Her gün alırdım ama artık ihtiyacım yok.
Fenilpiracetam , pirasetamın gelişmiş bir versiyonudur ve daha iyi olduğunu buldum çünkü ruh halini iyileştirir ve kaygıyı azaltır. Ayrıca benzodiazepinlerin baskılayıcı etkilerini tersine çevirdiği de gösterilmiştir
Buradan alabilirsiniz . 
Hem piracetam ve phenylpiracetam çalışması en iyisi gibi kolin kaynağı, onları alırsan CDP-Kolin ve Alfa GPC  

17. Ketojenik Diyet
Ketojenik bir diyet çok düşük karbonhidratlı bir diyettir. 
Doğru şekilde takip etmek için günde 50 gramdan az karbonhidrat yemelisiniz.
Bu, tahıllar, şeker ve hatta patatesler, baklagiller ve meyveler dahil olmak üzere tüm karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklerden kaçınmanız gerektiği anlamına gelir.
Karbonhidratları bu kadar kısıtladığınızda vücudunuz, vücudunuzun ve beyninizin yağ asitleri ve glikoz yerine “ ketonlar ” üzerinde çalıştığı metabolik bir durum olan ketozise girer .
Araştırmacılar, ketonların travmatik beyin hasarında terapötik bir seçenek olduğunu buldular, çünkü beyin kan akışını% 39 artırabilirler. 
Araştırmalar ayrıca ketonların hayvanlarda serebral kan akışını% 65 arttırdığını göstermiştir . 
Kalori kısıtlaması da yaşlanan sıçanlarda beyin kan akışını koruyan ketonları arttırır
Sık sık ketojenik bir diyet izliyorum, ancak ortaya çıkan hormon problemleri nedeniyle uzun süre uzamıyorum. 
Her gün vücudunuzu çok hızlı bir şekilde ketoz haline getiren dışsal keton olan Optimal Ketonları alıyorum . Karbonhidratı sınırlamak zorunda kalmadan derhal zihinsel açıklığımı arttırıyorlar.
Ketonlar ayrıca mitokondri sağlığını destekleyebilir, miyelinin yenilenmesini destekleyebilir ve yeni beyin hücrelerinin büyümesini artırabilir . 

18.  Citicoline
Citicoline (CDP- Choline olarak da bilinir), biyolojik olarak temin edilebilen kolin formlarından biridir.
Yiyeceklerden kolin almanız gerekiyor, ancak çoğu insan yeterli olmuyor çünkü Batı diyetinde çok az yiyecek var.
Bu yüzden takviye sıklıkla gereklidir. 
Citicoline, antienflamatuar ve nöroprotektif etkileri olan tamamlayıcı bir kolin şeklidir.
Asetilkolin ve dopamin (optimal beyin fonksiyonu için kritik olan iki nörotransmiter) sentezini arttırır ve beyninizdeki asetilkolin ve dopamin reseptörlerinin sayısını arttırır
Ayrıca, beyin kan akımı oranını artırarak bilişsel işlevi arttırdığı da gösterilmiştir. 
Çift kör bir plasebo kontrollü çalışma Citicoline'ın Alzheimer hastalığı olan hastalarda beyin kan akışını artırarak bilişsel performansı artırdığı sonucuna varmıştır 
Citicoline odağımı ve zihinsel enerjimi önemli ölçüde artırıyor. Bu dahildir? Optimal Beyin takviyesi . 
Ayrıca sığır karaciğeri ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerde bazı kolinleri bulabilirsiniz , ancak Citicoline'ın etkileri çok daha belirgin ve hızlıdır çünkü hızlı bir şekilde kan-beyin bariyerini geçer ve beyninizi destekler.   
Citicoline ayrıca miyelinin yenilenmesini teşvik eder, kan-beyin bariyerini desteklerve beyin hasarını tersine yardımcı olur.

19. Yabanmersini Suyu
Bu yıl yayınlanan araştırmaya göre, yaban mersini suyu içmek , yaşlılarda bilişsel işlevi geliştirir 
Beyin sağlığını iyileştirmesinin bir yolu, oksijen seviyelerini artırmak ve beyne giden kan akışını artırmaktı.
Bilişsel testler yapılırken katılımcılar çalışma hafızasında gelişmeler sağlamıştır.

“ Bu çalışmada, her gün sadece 12 hafta boyunca 30 ml konsantre yabanmersini suyu tüketmenin, bu sağlıklı yaşlı yetişkinler grubunda beyin kan akışı, beyin aktivasyonu ve çalışma hafızasının bazı yönlerinin iyileştirildiğini gösterdik. ”


- Dr. Joanna BowtellÇalışmadaki meyve suyu miktarı 230 g yaban mersini ile aynıydı .
Araştırmacılar yaban mersini içindeki flavonoidlerin olumlu etkilerden sorumlu olduğuna inanıyorlar .  


20. Pirolokinolin Quinone (PQQ)
Pirolokinolin kinon (PQQ) bilişsel işlevi artırabilen bitki gıdalarında bulunanvitamin benzeri bir enzim ve güçlü bir antioksidandır .
Araştırmacılar, PQQ ile takviyenin prefrontal kortekse kan akışını artırabileceğini bulmuşlardır 
Bir çalışma, PQQ'nun beyin kan akışını artırarak, özellikle dikkat ve çalışma hafızasında yaşlı kişilerde beyin fonksiyonunun azalmasını önleyebileceğini bulmuştur 
Ben döngüsü bu BioPQQ takviyesi benim diğer ile mitokondriyal destek takviyeleri . 

21. İntranazal İnsülin 
İnsülin, beyin fonksiyonunu önemli ölçüde etkileyen hormonlardan biridir.
Kan-beyin bariyerini geçtiği ve doğrudan beynin içindeki insülin reseptörleri üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir .
Yeni bir terapötik yaklaşımda, piyasada satılan insülin (Novalin R), bunlar gibi - burun spreyi şişelerine hazırlanır ve eklenir ve beyin ve zihinsel sağlığı desteklemek için burun içinden püskürtülür ve solunur .
Burun içi insülinin hafızayı önemli ölçüde arttırdığı , zihinsel enerjiyi arttırdığı, beyin sisini azalttığı , ruh halini iyileştirdiği ve kaygı ve stres seviyelerini düşürdüğü bildirildi .
Mümkün olan bir mekanizma beyin kan akışını ve dolaşımını artırmaktır.
Araştırma, intranazal insülinin, insüler kortekste bölgesel serebral kan akışını arttırdığını göstermektedir 
Ve randomize, çift kör, plasebo kontrollü, intranazal bir insülinde yaşlı erişkinlerde beyin kan akışını iyileştirdi 

Araştırmacılar, aşağıdaki bileşiklerin hayvanlarda serebral kan akışını artırabildiğini bulmuşlar, ancak insanlarda aynı şeyi yapacağını gösteren herhangi bir araştırma bulamadım. Bununla birlikte, yıllar boyunca beynimi ve zihinsel sağlığımı destekledikleri için deney yapmaya değer.
Arginin 
E vitamini 
Bacopa  - aynı zamanda hafızayı geliştirir
Curcumin  - en iyi önerilerimden biri
Ginseng 
Citrulline
Icariin - ayrıca nörogenezi de destekler
Forskolin  - ayrıca beyin sisi ile yardımcı olur
S-adenosil-L-metiyonin 
Quercetin 
Taurin - ayrıca homosisteini azaltırBu konu hakkında farklı bir konuda paylaşım yapmıştım ama konu açıp toparlamak istedim.
https://www.optimallivingdynamics.com/bl...blood-flow
https://www.chla.org/press-release/stutt...d-language
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28035724
Herkese selamlar.. Bu makalede akupunktur un beyin kan akışını artırdığı yazıyor bende yaklaşık 3 ay boyunca toplam 20 seans el,ayak,kafa,kulak akupunktur yaptirdim  ve bayağı bi düzelme oldu ancak tam geçmedi. Sürekli yapmak gerekiyo ancak pahalı bir tedavi. Bırakınca yaptırmayı yine eskiye dönüyosun.
Zaten kalıcı değil ki bunlar geçici.Belki kişiden kişiye etkisi değişir.Ben de zaten yaptırmıştım başka sorunum için yaparken de kekemelik için de deneyelim dedim.Etkisi var ama geçici bunlar ya da başkalarını deneyebilirsin nootropic ilacını ya da b1 tiamini.İlacı su an denemedim başka ilaçlar kullandığım için.