Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kekemelerdeki mükemmeliyetçi eğilimin araştırma sonuçları
#1
Bu araştırmada, 14-21 yaş arasındaki kekemeliği olan ergenlerle, kekemeliği
olmayan ergenlerin genel mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçiliğin Düzen,
Davranışlardan Şüphe, Ebeveynsel Eleştiri, Hatalara Aşırı İlgi, Aile Beklentileri
ve Kişisel Standartlar boyutları bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu, 14-21 yaş arasındaki kekemeliği olan ve olmayan
146 ergenden oluşmaktadır. Kekemeliği olan grubu, Anadolu Üniversitesi, Dil ve
Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi-DİLKOM‟da ve
Dil ve Konuşma Terapisti bulunan bazı illerde (İstanbul, İzmir, Kocaeli ve
Isparta) dil ve konuşma terapisi hizmeti alan ve Eskişehir il merkezindeki
liselerde öğrenim gören, ulaşılmış ve araştırmaya katılmaya gönüllü ergenler
oluşturmaktadır. Kekemeliği olmayan grubu ise Eskişehir il merkezindeki üç ayrı
lisede ve Anadolu Üniversitesi‟nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya
gönüllü ergenler oluşturmaktadır.
Bu çalışmada ölçme aracı olarak, The Multidimensional Perfectionism Scale-
MPS‟ın, Türkçe uyarlaması olan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği-ÇBMÖ
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programıyla
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklemler t-testi ve
Mann Whitney-U testinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, kekemeliği olan ergenler, kekemeliği olmayan
ergenlere göre, Genel Mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçiliğin Aile
Beklentileri boyutu hariç, tüm boyutlarından daha yüksek puanlar almışlardır. Bu
farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelendiğinde; kekemeliği
olan ergenler, kekemeliği olmayan ergenlere göre Genel Mükemmeliyetçilik ve
mükemmeliyetçiliğin Düzen, Davranışlardan Şüphe ve Hatalara Aşırı İlgi
boyutlarından anlamlı düzeyde yüksek puanlar almışlardır. Diğer taraftan bu iki
grubun Aile Beklentileri, Ebeveynsel Eleştiri ve Kişisel Standartlar puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Ara
Cevapla
#2
Çözümü bulduğumdan beri birçok şeye kafayı takmamaya başladım.

Sebebi şöyle: Kekelerken ilgiyi kendinizden uzaklaştırmak için sağa sola sarıyorsunuz.
Çünkü sürekli kekemelik duygusunu dağıtmanız lazım.

Kendimi kanıtlarla akıcı olduğuma ikna ettiğimden beri sadece hayatın tadını çıkarmaya başladım.

Nefesimi açıp blok yaşamıyorum.Genel sağlığim yerinde.Daha mükemmel ne olabilir ki...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi